Mẫu giấy vay tiền viết tay hợp pháp bạn nắm được

Hiện nay có nhiều giao dịch cho vay tiền được thông qua giấy viết tay. Vậy giấy vay tiền viết tay hợp pháp như thế nào có hiệu lực. Cùng xosomientrung.org tìm hiểu về vấn đề này nhé.

Vay tiền bằng giấy viết tay là một giao dịch dân sự

giấy vay tiền viết tay hợp pháp

– Theo Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015, giao dịch dân sự sẽ được áp dụng như sau:

Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

– Theo Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015, hình thức của giao dịch dân sự sẽ được quy định:

+ Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua hình thức điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

+ Nếu luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì sẽ phải tuân theo luật đó.

Qua thông tin trên thì theo luật của Bộ luật Dân sự 2015 vay tài chính bằng giấy viết tay được coi là một giao dịch dân sự, được thể hiện bằng hình thức văn bản, là một hợp đồng làm phát sinh nhằm thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong vấn đề vay tiền.

Điều kiện để giao dịch vay tiền bằng giấy viết tay có hiệu lực

Do là một giao dịch dân sự nên giấy viết tay vay tiền phải đảm bảo các quy định về giao dịch dân sự có hiệu lực theo khoản 1 Điều 117 của Bộ luật Dân sự 2015:

– Người tham gia có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

– Các bên tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

– Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự phải không vi phạm điều cấm của luật, không trái với đạo đức xã hội.

Đồng thời, tại Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về hợp đồng vay tiền:

Hợp đồng vay tiền chính là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đấy bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi  tới hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và trả lãi nếu có theo thỏa thuận ban đâu.

Dựa vào quy định trên, giấy vay tiền viết tay là một hợp đồng vay tài sản, khi đảm bảo được các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thì giấy viết tay có giá trị pháp lý và ràng buộc các bên trong hợp đồng vay tài sản phải thực hiện theo đúng nghĩa vụ trách nhiệm

Mẫu giấy vay tiền viết tay hợp pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20…., …….., chúng tôi gồm có:

Tôi là …….., sinh năm: ………, CMND số: …….do Công an ……. cấp ngày ………và vợ là bà ……, sinh năm: ……….., CMND số: ………… do Công an ….. cấp ngày …………….., cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ……..

Chúng tôi có vay của: Ông/bà ………, sinh năm: ………, CMND số: ……..do Công an ….. cấp ngày ……………… và vợ là bà ………….., sinh năm: ……….., CMND số: ……. do Công an ………….. cấp ngày ………, cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ………….. số tiền sau:

– Số tiền cho vay: …….. đồng (………. đồng) tiền Việt Nam;
– Thời hạn vay: ….. (………) tháng kể từ ngày ký và nhận tiền theo Giấy này;

– Mục đích vào việc vay tiền : …

– Lãi suất là:….. %/tháng (……phần trăm một tháng);

Chúng tôi xin vay và hứa trả chậm nhất đến ngày……../………../…….. chúng tôi sẽ trả đầy đủ tiền gốc, tiền lãi cho ông/bà ………theo đúng Giấy vay tiền này, nếu như làm sai thì tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ông/bà ………..và trước pháp luật.

Để bảo đảm cho việc trả nợ, chúng tôi tự nguyện thế chấp tài sản là:……………cho ông bà, nếu như chúng tôi không trả đúng thời hạn hợp đồng thì ông bà có quyền xử lý số tài sản này.

Chúng tôi đã nhận đủ số tiền vay là …..từ ông/bà………..và coi đây là giấy biên nhận đã nhận đủ tiền vay.

Chúng tôi cam kết và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ việc vay tiền nay theo đúng quy định của pháp luật và theo đúng nội dung văn bản vay tiền này.

Ký tên người vay.

>>> Chiêu trò lừa đảo vay tiền qua zalo mà bạn cần biết?

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về giấy vay tiền viết tay hợp pháp, hy vọng rằng bạn đã nắm được thông tin hữu ích về vấn đề này rồi nhé.

TIN TỨC LIÊN QUAN
Chiêu trò lừa đảo vay tiền qua zalo mà bạn cần biết?
10/05/2022 457
Bạn đã bao giờ gặp phải tình trạng lừa đảo vay tiền qua zalo chưa? Cách nhận biết và phòng tránh như thế nào?
to top