XSKT - SXKT - Kết quả xổ số Kon Tum hôm nay chuẩn xác

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT Ngày 29/01/2023

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 36
G.7 634
G.6 3593 0311 3916
G.5 5523
G.4 72522 93986 03406 84499 71103 35283 50987
G.3 09865 22961
G.2 32571
G.1 74575
ĐB 192275
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 6 0  
1 1 6 1 1 6 7
2 2 3 2 2
3 4 3 0 2 8 9
4   4 3
5   5 6 7 7
6 1 5 6 0 1 8
7 1 5 5 7 8
8 3 6 7 8  
9 3 9 9 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT Ngày 22/01/2023

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 98
G.7 843
G.6 7953 5689 0788
G.5 2927
G.4 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080
G.3 13489 16211
G.2 37978
G.1 90178
ĐB 990669
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 8
1 1 6 1 1
2 7 2 5
3   3 4 5 5
4 3 4 9
5 2 3 3 5  
6 9 6 1 7
7 6 8 8 9 7 2
8 0 8 9 9 8 7 7 8
9 4 9 6 7 8 8

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT Ngày 15/01/2023

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 53
G.7 294
G.6 6665 5930 4509
G.5 3994
G.4 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165
G.3 05583 86205
G.2 95824
G.1 25032
ĐB 104478
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 5 9 0 2 3 3
1   1  
2 0 4 2 3
3 0 0 2 3 0 8 8
4   4 2 6 9 9
5   5 0 6 6
6 4 5 5 6 7
7 6 8 7  
8 3 3 8 7
9 4 4 9 0

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT Ngày 08/01/2023

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 97
G.7 050
G.6 8984 8937 8867
G.5 1103
G.4 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295
G.3 25577 74520
G.2 08655
G.1 70683
ĐB 968604
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 4 0 2 5
1 3 1 3
2 0 2 6 2 2
3 1 7 3 0 1 6 8
4   4 0 8
5 0 5 5 5 9
6 3 7 6 2
7 7 7 3 6 7 9
8 3 4 8  
9 5 7 9  

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT Ngày 01/01/2023

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 22
G.7 857
G.6 2677 8070 4565
G.5 0058
G.4 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125
G.3 00432 35553
G.2 99822
G.1 81227
ĐB 454379
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 7 8
1 1 1 1 1 1
2 2 5 7 2 2 3 3
3 2 2 7 3 5
4   4  
5 3 7 8 5 2 6
6 5 6 7
7 0 6 7 9 7 2 3 5 7
8 0 8 5
9   9 7

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT Ngày 25/12/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 36
G.7 260
G.6 6423 1625 4619
G.5 2757
G.4 13380 24887 02729 96077 70128 78870 79180
G.3 52654 98695
G.2 71676
G.1 16751
ĐB 521078
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 6 7 8 8
1 9 1 5
2 3 5 8 9 2  
3   3 2
4   4 5
5 1 4 7 5 2 9
6 0 6 7
7 0 6 7 8 7 5 7 8
8 0 0 7 8 2 7
9 5 9 1 2

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT Ngày 18/12/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 68
G.7 128
G.6 9481 4205 3435
G.5 0094
G.4 73824 69236 69332 94952 18179 44811 83333
G.3 76495 91810
G.2 77628
G.1 13558
ĐB 167460
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 0 1 6
1 0 1 1 1 8
2 4 8 8 2 3 5
3 2 3 5 6 3 3
4   4 2 9
5 2 8 5 0 3 9
6 0 6 3
7 9 7  
8 1 8 2 2 5
9 4 5 9 7

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT Ngày 11/12/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 73
G.7 897
G.6 2948 9347 3492
G.5 9698
G.4 12502 26719 21978 13037 87020 60607 55765
G.3 23798 87605
G.2 80725
G.1 82040
ĐB 718120
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 5 7 0 2 2 4
1 9 1  
2 0 0 5 2 0 9
3 7 3  
4 0 7 8 4  
5   5 0 2 6
6 5 6  
7 8 7 0 3 4 9
8   8 4 7 9 9
9 2 7 8 8 9 1

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT Ngày 04/12/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 61
G.7 044
G.6 8720 0381 8915
G.5 7699
G.4 47623 39172 59268 92449 88352 75811 59994
G.3 20611 34976
G.2 01066
G.1 02211
ĐB 662829
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 2
1 1 1 1 5 1 1 1 1 8
2 0 3 9 2 5 7
3   3 2
4 4 9 4 4 9
5 2 5 1
6 6 8 6 6 7
7 2 6 7  
8 1 8 6
9 4 9 9 2 4 9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT Ngày 27/11/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 70
G.7 047
G.6 2969 1403 3901
G.5 4840
G.4 73706 81174 99003 84829 73882 94580 28568
G.3 16209 14332
G.2 06214
G.1 24415
ĐB 236392
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 3 3 6 9 0 4 8
1 4 5 1 0
2 9 2 3 8 9
3 2 3 0 0
4 0 7 4 1 7
5   5 1
6 8 9 6 0
7 4 7 4
8 0 2 8 6
9 2 9 0 2 6

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT Ngày 20/11/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 74
G.7 486
G.6 0728 8421 8842
G.5 0430
G.4 44761 79613 45621 33107 40717 47673 60056
G.3 91409 05126
G.2 80804
G.1 32116
ĐB 828475
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 7 9 0 3
1 3 6 7 1 2 2 6
2 1 1 6 8 2 4
3 0 3 1 7
4 2 4 0
5 6 5 7
6 1 6 1 2 5 8
7 3 5 7 0 1
8 6 8 2
9   9 0

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

XSKT Ngày 13/11/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 91
G.7 481
G.6 6963 6259 6443
G.5 8857
G.4 03905 45355 84111 60891 81954 32980 76021
G.3 26151 92888
G.2 54671
G.1 37548
ĐB 519859
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 0 8
1 1 1 1 2 5 7 8 9
2 1 2  
3   3 4 6
4 3 8 4 5
5 1 4 5 7 9 9 5 0 5
6 3 6  
7 1 7 5
8 0 1 8 8 4 8
9 1 9 5 5

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

XSKT Ngày 06/11/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 46
G.7 417
G.6 5162 1472 7982
G.5 2142
G.4 61204 28224 46475 47240 12067 46819 84674
G.3 36441 38138
G.2 32389
G.1 42161
ĐB 338264
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 4 0 4
1 7 9 1 4 6
2 4 2 4 6 7 8
3 8 3  
4 0 1 2 4 0 2 6 7
5   5 7
6 1 2 4 7 6  
7 2 4 5 7 1 6
8 2 9 8 3
9   9 1 8

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT Ngày 30/10/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 13
G.7 978
G.6 7225 3208 7928
G.5 2229
G.4 88936 49890 14895 70726 00618 88761 42976
G.3 38744 17996
G.2 95122
G.1 20651
ĐB 447591
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 8 0 9
1 8 1 5 6 9
2 2 5 6 8 9 2 2
3 6 3  
4 4 4 4
5 1 5 2 9
6 1 6 2 3 7 9
7 6 8 7  
8   8 0 1 2 7
9 0 1 5 6 9 2
to top