Thống kê đầu đuôi loto

Thống kê đầu đuôi lô tô theo tỉnh, miền

Thống kê Đầu LOTO Miền Bắc trong 5 Tuần

Bộ số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 0 2 70 21/02/2024
1 0 1 105 21/02/2024
2 0 1 83 21/02/2024
3 0 1 92 21/02/2024
4 0 0 91 21/02/2024
5 0 1 91 21/02/2024
6 0 0 87 21/02/2024
7 0 1 80 21/02/2024
8 0 1 80 21/02/2024
9 0 1 85 21/02/2024
to top