Thống kê đặc biệt đầu đuôi MB -Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 6 6 1 18/04/2024
1 7 7 0
2 2 4 1 22/04/2024
3 7 7 0
4 7 7 0
5 0 6 1 24/04/2024
6 7 7 0
7 4 4 1 20/04/2024
8 1 3 2 23/04/2024
9 5 5 1 19/04/2024

Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 3 3 1 21/04/2024
1 1 5 1 23/04/2024
2 0 4 2 24/04/2024
3 7 7 0
4 6 6 1 18/04/2024
5 2 4 1 22/04/2024
6 7 7 0
7 7 7 0
8 7 7 0
9 4 4 1 20/04/2024
to top