Thống kê đặc biệt đầu đuôi MB -Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 5 5 1 25/09/2022
1 4 4 1 26/09/2022
2 1 5 1 29/09/2022
3 7 7 0
4 2 4 1 28/09/2022
5 0 5 2 30/09/2022
6 7 7 0
7 7 7 0
8 7 7 0
9 3 3 1 27/09/2022

Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 3 3 1 27/09/2022
1 0 6 1 30/09/2022
2 4 4 1 26/09/2022
3 7 7 0
4 6 6 1 24/09/2022
5 7 7 0
6 2 4 1 28/09/2022
7 7 7 0
8 7 7 0
9 1 3 2 29/09/2022
to top