Thống kê đặc biệt đầu đuôi MB -Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 6 6 1 25/05/2023
2 7 7 0
3 4 4 1 27/05/2023
4 7 7 0
5 3 3 1 28/05/2023
6 0 4 3 31/05/2023
7 7 7 0
8 7 7 0
9 5 5 1 26/05/2023

Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 7 7 0
1 0 4 2 31/05/2023
2 7 7 0
3 7 7 0
4 7 7 0
5 1 5 1 30/05/2023
6 7 7 0
7 2 2 2 29/05/2023
8 7 7 0
9 3 3 2 28/05/2023
to top