Thống kê đặc biệt đầu đuôi MB -Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB

Thống kê đầu, đuôi giải đặc biệt Miền Bắc

Kết quả thống kê theo ĐẦU giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đầu số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 6 6 0
1 2 3 1 28/01/2023
2 6 6 0
3 6 6 0
4 6 6 0
5 3 3 1 27/01/2023
6 4 4 1 26/01/2023
7 0 3 3 30/01/2023
8 6 6 0
9 6 6 0

Kết quả thống kê theo ĐUÔI giải đặc biệt Miền Bắc 7 lần mở thưởng gần đây

Đuôi số Số ngày
chưa về
Gan cực đại Số lần
xuất hiện
Ngày về
gần nhất
0 6 6 0
1 5 5 1 25/01/2023
2 6 6 0
3 6 6 0
4 4 4 1 26/01/2023
5 6 6 0
6 6 6 0
7 6 6 0
8 6 6 0
9 0 2 4 30/01/2023
to top