Thống kê giải đặc biệt XSMB

Bảng Thống Kê XSMB Giải Đặc Biệt

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
          67896 67857
65507 25380 98112 52770 24523 10576 05028
13454 84807 85979 38522 93971 82978 20815
65180 96688 48507 92059 13086 71424 32505
90230 40448 74562 65438 33027 09534 95636
03400 97797 55145 51849 54112 55291 16705
49265 25649 75757 76191 45370 39597 20040
78014 81191 04942 18452 60762 62940 44221
48260 53363 45282 62857 91869 52371 34164 72859 87219 76479
16179 30061 34838 60755 52766

Thống kê xổ số Miền Bắc trong

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất

Cặp số Số lần về Cặp số Số lần về
79 16 lần 42 16 lần
35 16 lần 91 16 lần
34 15 lần 57 14 lần
16 13 lần 82 13 lần
40 13 lần 38 13 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất

Cặp số Số lần về Cặp số Số lần về
33 1 lần 72 3 lần
58 4 lần 71 4 lần
17 4 lần 36 4 lần
24 5 lần 28 5 lần
14 5 lần 99 5 lần
to top