Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

70,914,719,100 đồng

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3,325,191,500 đồng
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 20/06/2024
01 10 29 34 43 55 49
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 74,105,630,400
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,679,737,200
Giải nhất 5 con số 16 40,000,000
Giải nhì 4 con số 956 500,000
Giải ba 3 con số 19508 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 18/06/2024
20 23 27 36 38 44 52
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 70,914,719,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,325,191,500
Giải nhất 5 con số 21 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1184 500,000
Giải ba 3 con số 22913 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 15/06/2024
05 10 14 20 26 51 36
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 67,987,995,600
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,966,842,450
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 927 500,000
Giải ba 3 con số 20160 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 13/06/2024
08 39 45 47 49 51 16
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 64,999,817,400
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,634,822,650
Giải nhất 5 con số 16 40,000,000
Giải nhì 4 con số 789 500,000
Giải ba 3 con số 16402 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 11/06/2024
13 16 21 30 32 39 53
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 62,127,460,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,315,671,900
Giải nhất 5 con số 19 40,000,000
Giải nhì 4 con số 887 500,000
Giải ba 3 con số 18295 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 08/06/2024
13 16 32 33 35 43 42
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 59,286,413,550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,583,225,100
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 914 500,000
Giải ba 3 con số 17872 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 06/06/2024
18 26 38 39 47 51 55
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 56,657,129,250
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,291,082,400
Giải nhất 5 con số 18 40,000,000
Giải nhì 4 con số 772 500,000
Giải ba 3 con số 17171 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 04/06/2024
01 02 07 10 13 19 24
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 54,037,387,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,553,778,750
Giải nhất 5 con số 18 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1221 500,000
Giải ba 3 con số 21813 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 01/06/2024
06 24 30 31 47 49 01
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 51,723,546,150
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,296,685,250
Giải nhất 5 con số 8 40,000,000
Giải nhì 4 con số 706 500,000
Giải ba 3 con số 14445 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 30/05/2024
04 07 08 12 23 31 45
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 49,053,378,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,674,090,000
Giải nhất 5 con số 29 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1092 500,000
Giải ba 3 con số 19617 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 28/05/2024
01 25 29 37 40 54 50
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 47,522,322,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,503,972,650
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 628 500,000
Giải ba 3 con số 15067 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 25/05/2024
15 22 38 39 43 53 20
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 44,500,277,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,168,189,800
Giải nhất 5 con số 8 40,000,000
Giải nhì 4 con số 547 500,000
Giải ba 3 con số 12607 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 23/05/2024
08 12 42 47 51 52 36
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 42,733,638,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 3 3,971,896,650
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 627 500,000
Giải ba 3 con số 14273 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 21/05/2024
01 02 14 32 33 41 04
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 40,422,908,100
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,715,148,800
Giải nhất 5 con số 11 40,000,000
Giải nhì 4 con số 640 500,000
Giải ba 3 con số 14585 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 18/05/2024
12 18 20 25 27 52 44
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 37,855,412,400
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,429,871,500
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 740 500,000
Giải ba 3 con số 14703 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 16/05/2024
20 25 27 39 45 55 44
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 35,985,134,550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,222,062,850
Giải nhất 5 con số 8 40,000,000
Giải nhì 4 con số 538 500,000
Giải ba 3 con số 12439 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 3 - Ngày 14/05/2024
05 17 36 40 46 50 01
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 33,986,568,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,442,952,100
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 554 500,000
Giải ba 3 con số 12448 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 7 - Ngày 11/05/2024
19 23 25 43 46 54 42
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 31,730,182,500
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,192,242,500
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 546 500,000
Giải ba 3 con số 11770 50,000
Kỳ quay thưởng Thứ 5 - Ngày 09/05/2024
03 16 21 36 37 40 31
Giải thưởng Trùng khớp Số người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 con số 1 62,575,096,350
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 5,660,148,700
Giải nhất 5 con số 66 40,000,000
Giải nhì 4 con số 888 500,000
Giải ba 3 con số 17709 50,000
to top