XSTN - SXTN - Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay chuẩn xác

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 29/09/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 86
G.7 814
G.6 8532 4819 4701
G.5 7233
G.4 43180 43746 06553 49128 35145 39163 32821
G.3 74567 65252
G.2 42845
G.1 30029
ĐB 415740
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 0 4 8
1 4 9 1 0 2
2 1 8 9 2 3 5
3 2 3 3 3 5 6
4 0 5 5 6 4 1
5 2 3 5 4 4
6 3 7 6 4
7   7 6
8 0 8 2
9   9 1 2

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 22/09/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 01
G.7 072
G.6 3312 2543 6133
G.5 8536
G.4 30355 60669 80331 52481 26232 93493 12960
G.3 36337 88769
G.2 67372
G.1 56474
ĐB 909972
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 6
1 2 1 3 8
2   2 1 3 7 7 7
3 1 2 3 6 7 3 3 4 9
4 3 4 7
5 5 5 5
6 0 9 9 6 3
7 2 2 2 4 7 3
8 1 8  
9 3 9 6 6

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN Ngày 15/09/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 95
G.7 491
G.6 0668 0974 9941
G.5 0452
G.4 02335 79463 31926 24696 95017 69757 70362
G.3 72574 03939
G.2 29659
G.1 27390
ĐB 994803
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 3 0 9
1 7 1 4 9
2 6 2 5 6
3 5 9 3 0 6
4 1 4 7 7
5 2 7 9 5 3
6 2 3 8 6 2 9
7 4 4 7 1 5
8   8 6
9 0 1 6 9 3 5

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 08/09/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 80
G.7 725
G.6 6059 4509 2954
G.5 7581
G.4 98582 97683 58002 62228 66797 30617 27470
G.3 11522 60861
G.2 39594
G.1 15602
ĐB 308121
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 2 9 0 7
1 7 1 2 6 8
2 1 2 5 8 2 0 0 2 8
3   3 8
4   4 5 9
5 4 9 5 2
6 1 6  
7 0 7 1 9
8 1 2 3 8 2
9 4 7 9 0 5

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 01/09/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 12
G.7 231
G.6 1791 3430 6605
G.5 8237
G.4 50656 48745 71726 36924 45146 88500 84243
G.3 62856 85985
G.2 08739
G.1 60808
ĐB 591801
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 1 5 8 0 0 3
1   1 0 3 9
2 4 6 2  
3 0 1 7 9 3 4
4 3 5 6 4 2
5 6 6 5 0 4 8
6   6 2 4 5 5
7   7 3
8 5 8 0
9 1 9 3

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN Ngày 25/08/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 57
G.7 725
G.6 3368 6502 0034
G.5 9377
G.4 48669 02522 12967 59838 75428 20292 34371
G.3 74918 82591
G.2 35627
G.1 90979
ĐB 503225
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 0  
1 8 1 7 9
2 2 5 5 7 8 2 0 2 9
3 4 8 3  
4   4 3
5   5 2 2
6 7 8 9 6  
7 1 7 9 7 2 6 7
8   8 1 2 3 6
9 1 2 9 6 7

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 18/08/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 84
G.7 807
G.6 9823 1660 7724
G.5 3918
G.4 29818 47240 21170 02439 27001 99237 72704
G.3 21764 45536
G.2 69618
G.1 51788
ĐB 288238
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 4 7 0 4 6 7
1 8 8 8 1 0
2 3 4 2  
3 6 7 8 9 3 2
4 0 4 0 2 6
5   5  
6 0 4 6 3
7 0 7 0 3
8 8 8 1 1 1 3 8
9   9 3

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 11/08/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 55
G.7 776
G.6 8671 7758 3737
G.5 8578
G.4 09742 38471 96738 09659 53237 40920 21523
G.3 00290 04892
G.2 72801
G.1 57236
ĐB 224778
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 1 0 2 9
1   1 0 7 7
2 0 3 2 4 9
3 6 7 7 8 3 2
4 2 4  
5 8 9 5  
6   6 3 7
7 1 1 6 8 8 7 3 3
8   8 3 5 7 7
9 0 2 9 5

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN Ngày 04/08/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 94
G.7 761
G.6 1341 1686 3720
G.5 0909
G.4 24169 23340 09447 94780 51297 07119 87300
G.3 86367 10942
G.2 79768
G.1 71433
ĐB 229166
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 9 0 0 2 4 8
1 9 1 4 6
2 0 2 4
3 3 3 3
4 0 1 2 7 4  
5   5  
6 1 6 7 8 9 6 6 8
7   7 4 6 9
8 0 6 8 6
9 7 9 0 1 6

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 28/07/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 77
G.7 643
G.6 3858 7789 7671
G.5 5651
G.4 56483 46183 98961 05063 57511 93777 47290
G.3 58956 53856
G.2 89247
G.1 18725
ĐB 242312
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 9
1 1 2 1 1 5 6 7
2 5 2 1
3   3 4 6 8 8
4 3 7 4  
5 1 6 6 8 5 2
6 1 3 6 5 5
7 1 7 7 4 7
8 3 3 9 8 5
9 0 9 8

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 21/07/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 60
G.7 883
G.6 4421 9549 9910
G.5 1386
G.4 81689 65853 00239 05056 78148 78014 75568
G.3 41306 62307
G.2 95414
G.1 45127
ĐB 695405
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 6 7 0 1
1 0 4 4 1 2
2 1 7 2  
3 9 3 5 8
4 8 9 4 1 1
5 3 6 5 0
6 8 6 0 5 8
7   7 0 2
8 3 6 9 8 4 6
9   9 3 4 8

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

XSTN Ngày 14/07/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 81
G.7 676
G.6 5314 4781 1421
G.5 2945
G.4 35324 21930 54272 46439 83031 29948 30049
G.3 97779 85435
G.2 79256
G.1 95016
ĐB 561136
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0   0 3
1 4 6 1 2 3 8
2 1 4 2 7
3 0 1 5 6 9 3  
4 5 8 9 4 1 2
5 6 5 3 4
6   6 1 3 5 7
7 2 6 9 7  
8 1 8 4
9   9 3 4 7

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

XSTN Ngày 07/07/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 47
G.7 621
G.6 1305 5497 4112
G.5 5975
G.4 56102 40317 65688 93827 39972 68220 53943
G.3 32990 10402
G.2 42460
G.1 29504
ĐB 918304
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 2 2 4 4 5 0 2 6 9
1 2 7 1 2
2 0 1 7 2 0 0 1 7
3   3 4
4 3 4 0 0
5   5 0 7
6 0 6  
7 2 5 7 1 2 9
8 8 8 8
9 0 7 9  

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN Ngày 30/06/2022

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
G.8 61
G.7 256
G.6 8252 0161 0698
G.5 3561
G.4 99329 11516 55191 00836 87615 71387 38088
G.3 83043 86084
G.2 01735
G.1 69605
ĐB 711346
Thống kê nhanh đầu đuôi
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 5 0  
1 5 6 1 6 6 9
2 9 2 5
3 5 6 3 4
4 3 6 4 8
5 2 6 5 0 1 3
6 1 1 6 1 3 4 5
7   7 8
8 4 7 8 8 8 9
9 1 8 9 2
to top