Hình thoi là gì? Cách tính diện tích hình thoi

Cách tính diện tích hình thoi hay  công thức tính diện tích hình thoi là gì? Nếu bạn muốn biết câu trả lời đúng nhất thì tham khảo bài viết của xosomientrung.org dưới đây nhé.

Khái niệm hình thoi

Hình thoi được hiểu là một hình tứ giác với một số các tính chất như sau: có hai góc đối bằng nhau, có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt tại trung điểm của mỗi đường đồng thời là đường phân giác của các góc. Và ngoài ra hình thoi cũng có đầy đủ các tính chất của hình bình hành.

Dấu hiệu nhận biết hình thoi

  • Một hình tứ giác có bốn cạnh bằng nhau được coi là hình thoi.
  • Hình bình hành với hai cạnh kề bằng nhau được coi là hình thoi.
  • Hình bình hành với hai đường chéo vuông góc với nhau được coi là hình thoi.
  • Hình bình hành với một đường chéo là đường phân giác của một góc được coi là hình thoi

Cách tính diện tích hình thoi

Cách tính diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi chính là phần bề mặt phẳng mà người học có thể nhìn thấy được của hình thoi. Diện tích hình thoi được  tính bằng độ lớn của bề mặt hình và bằng ½ tích độ dài của hai đường chéo.

Cách tính diện tích hình thoi dựa vào đường chéo

Công thức tính diện tích hình thoi: S = ½ d1.d2

Trong đấy:

S: là ký hiệu diện tích hình thoi

d1, d2: là ký hiệu  độ dài của 2 đường chéo hình thoi

Bài tập ví dụ: Tính diện tích hình thoi dựa vào đường chéo. Có một mảnh giấy hình thoi đo được hai đường chéo cắt nhau có chiều dài lần lượt là 6 cm và 8 cm. Yêu cầu tính diện tích hình thoi đó là bao nhiêu:

Trả lời: Áp dụng công thức tính diện tích hình thoi dựa vào đường chéo ta có

d1 = 6 cm

d2 = 8 cm.

Diện tích của mảnh giấy hình thoi bằng: S = ½ x (d1.d2) = ½ (6 x 8) = ½ x 48 = 24 (cm2)

Tính diện tích hình thoi dựa vào cạnh đáy và chiều cao

Công thức tính diện tích hình thoi dựa vào chiều cao bằng: S = h.a

Trong đấy:

S: là ký hiệu diện tích của hình thoi

h:là ký hiệu chiều cao hình thoi

A: là ký hiệu độ dài cạnh đáy hình thoi

Thí dụ cụ thể: Có 1 hình thoi ABCD, có cạnh AB = BC = CD = DA = 4 cm. Chiều cao của hình thoi là 3cm. Ban tích diện tích hình thoi ABCD bằng bao nhiêu?

Giải đáp: Áp dụng công thức tính diện tích trên ta có:

a = 4cm

H = 3cm

Suy ra diện tích của hình thoi ABCD là: S(ABCD) = h x a = 4 x 4 = 12 (cm2)

Tính diện tích hình thoi dựa vào hệ thức trong tam giác

Công thức tính diện tích hình thoi dựa vào hệ thức trong tam giác như sau:

S = a2.sinA = a2.sinB = a2.sinC = a2.sinD

Trong đấy:

a: chính là độ dài cạnh hình thoi

Một vài lưu ý cần biết:

Cách tính này chỉ được áp dụng khi người học đã biết góc của hình thoi

Đơn vị diện tích của hình thoi là m2, cm2,… nên khi tính, chúng ta cần để ý đơn vị mà đề bài đưa ra là gì. Nếu đơn vị đề bài đưa ra không cùng 1 đơn vị tính, thì chúng ta phải quy đổi sang 1 đơn vị giống nhau.

Ví dụ cụ thể: Cho một tấm bìa hình thoi ABCD, có cạnh tấm bìa = 4cm, góc A = 35 độ. Yêu cầu tính diện tích của tấm bìa hình thoi ABCD là bao nhiêu?

Từ đề bài ta có:

a = 4cm

A = 35 độ

Áp dụng công thức tính diện tích hình thoi ta có diện tích của tấm bìa hình thoi ABCD là: S(ABCD) = a2 x sinA = 42 x sin(35) = 9,176 (cm2)

>>> Cách tính diện tích hình tròn và bài tập ví dụ minh họa

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về cách tính diện tích hình thoi, hy vọng rằng bạn đã nắm được những thông tin hữu ích rồi nhé.

TIN TỨC LIÊN QUAN
Cách tính chu vi hình tròn
27/03/2022 416
Để tính toán được độ dài đường bao quanh của một hình khối, thì thường áp dụng cách tính chu vi, vậy cách tính chu vi hình tròn bạn đã biết
Cách tính diện tích hình tròn
26/03/2022 469
Cách tính diện tích hình tròn được áp dụng khá nhiều trong quá trình học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày.
22/03/2022 421
Cách tính diện tích hình trụ, diện tích toàn phần hình được tính như thế nào? Cùng tìm hiểu để rõ về công thức tính diện tích hình trụ
Cách tính chu vi hình tam giác
21/03/2022 448
Tam giác là dạng hình học cơ bản nhất trong chương trình Toán hình học ở các khối lớp phổ thông. Cách tính chu vi hình tam giác thế nào?
to top